top of page

תכנית לימודים לפיתוח מודעות לשונית לגיל הרך

בחמישה שיעורים קצרים וחווייתיים ביוטיוב, עם המורים האלופים פאזי ותותי – הילדים שלכם יכולים לפתח יכולות לשוניות גבוהות וללמוד לפענח שורשים של פעלים ושמות ברמה גבוהה במיוחד.

התוכנית מיועדת לילדי גן חובה, כיתה א' וכיתה ב'.

 

רוצים להשתתף בתוכנית? מלאו את אישור ההורים כאן ושלחו למייל:   nofarimon@gmail.com
 

pic nofars website.JPG

 

קצת על התוכנית

במסגרת עבודתנו האקדמית באוניברסיטת תל אביב במעבדה לחקר הסקרנות ובחוג ללשון העברית, אנחנו מעוניינים לערוך פיילוט לתוכנית לימודים שיצרנו, ובמרכזה סדרת מפגשים אינטראקטיביים עם דמות וירטואלית, שנועדה להקנות לילדים יכולת פעילה לזהות שורשי מילים בעברית. זיהוי שורשי מילים הוא חלק מתוכנית הלימודים בבית הספר, ומטרת התוכנית היא לפתח את כישורי השפה של ילדים באמצעים חווייתיים ומתוך משחק. הפיילוט הוא חלק ממחקר שאנחנו עורכים כדי שנוכל לפתח שיטת לימוד מיטבית. אנחנו פונים אליכם בבקשה להסכים להשתתפות של בנכם/בתכם במחקר זה.

הניסוי אושר בועדת האתיקה של אוניברסיטת תל אביב.

 

מטרת המחקר היא לבחון את השימוש בדמויות וירטואליות כדי להקנות לילדים מודעות לשונית.

 

מהלך המחקר: במסגרת המחקר תתבצע אינטראקציה עם דמות מצוירת של כלבלב או חתולה באמצעות סרטוני יוטיוב. אנחנו מעודדים את הילדים להשתתף השתתפות פעילה, להשיב על שאלות שהדמות שואלת ולהיענות להפעלות השונות. משך כל פעילות הוא עד עשר דקות, ובה הדמות והילדים משחקים בחידות שבהן מזהים שורשי מילים. בסדרת הלימוד מתוכננות 5 פעילויות עד להשלמת חומר הלימודים. הפעילות תיערך בזמן המתאים לכם, אבל נבקש לשמור על רצף לימודי כך שבין פעילות לפעילות לא תהיה הפסקה הגדולה מיומיים. לאחר כל פעילות של הילד, ההורה ימלא דוח פעילות, ולאחר מכן יישלח להורה הלינק לפעילות הבאה, וגם בה יצפה הילד בזמנו הפנוי.

כדי לבחון את יעילות השיטה, ייערך מבדק קצר בע"פ על זיהוי שורשים בתחילת סדרת המפגשים ובסופה. אין מדובר במתן ציון או בחוויה שלילית לילדים, ולמעשה הילדים יזכו במשוב מעודד בכל תשובה שייתנו. תוצאות המבדק יישמרו על מחשב מוגן שיהיה נגיש לחוקרים בלבד. להורים ולילדים שמורה הזכות לפרוש מהתוכנית בכל שלב, ללא כל השלכות. כדי לשמור על מהימנות הממצאים נבקש שלא תשוחחו כלל עם הילדים על שורשי מילים, וכך נוכל לבחון באמת את יעילות השיטה.

הכירו את פאזי

מן התקשורת

עומרובוט.jpg

רובוט, למד אותי לשון

הרובוטים החברתיים שהזניקו את הישגי התלמידים הצעירים בשפה בעשרות אחוזים.

פאזי.jpeg

מלמדים ומשבחים על הצלחה: הרובוטים שמביאים לזינוק בהישגי התלמידים

 

ניסוי שנערך באוניברסיטת תל אביב מצא כי שימוש ברובוטים חברתיים מסייע לשיפור מיומנויות תלמידים בגילאים 5-9. בכמה שיעורים למדו הילדים לזהות שורשים של פעלים ושמות עצם דרך סדרת שאלות ותשובות. "הרובוטים מאפשרים הבנה עמוקה של החומר ומעצימים את חוויית ההוראה".

PUZZY ON 13.JPG

מחקר חדש של אוניברסיטת תל אביב: רובוטים מלמדים

 

מחקר ייחודי בהובלת ד"ר גורן גורדון מהמעבדה לסקרנות מהפקולטה להנדסה אוניברסיטת תל-אביב וד"ר עינת גונן מהחוג ללשון העברית באוניברסיטת תל-אביב מ הפקולטה למדעי הרוח - אוניברסיטת תל אביב הראה שלמידה חווייתית באמצעות רובוטים חברתיים עשויה לשפר משמעותית את הישגי התלמידים.

bottom of page